കേരളീയം January | 2019

ഹാഷ് ടാഗുകളും ആലപ്പാട് സമരവും

പെരിങ്ങമലയുടെ പച്ചപ്പിനെ നഗരമാലിന്യങ്ങള്‍ വിഴുങ്ങുമോ?

സുപ്രീംകോടതി വിധിയും ശബരിമലക്കാടുകളുടെ വിധിയും

മേല്‍മണ്ണിനെ ഉറപ്പിച്ചു നിര്‍ത്തുകയാണ് പ്രധാനം

ദയവായി ആദിവാസികളെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പുനരധിവാസ പദ്ധതികള്‍ ആവിഷ്‌കരിക്കൂ

കുട്ടനാടിന് പ്രളയം ഒരാനന്ദമാണ്

വയലുകളില്ലാതെ വലയുന്ന മനുഷ്യകുലമായി നാം പരിണമിക്കുമോ ?

അതിക്രമിച്ചെത്തുന്ന മാഫിയകളും അടര്‍ന്നുവീഴുന്ന മലനിരകളും

കേരളത്തിന് യോജിച്ച വികസന സങ്കല്‍പ്പം ഇനിയും രൂപപ്പെട്ടിട്ടില്ല

മാര്‍ക്‌സിസം, പാരിസ്ഥിതിക നൈതികത, പ്രകൃതി-മനുഷ്യബന്ധങ്ങള്‍

സ്ഥായിത്വം, വികസനം, പ്രാകൃതിക മൂലധനം

വനഭരണത്തിലെ വ്യതിയാനങ്ങളും കൊളോണിയല്‍ ഭരണയുക്തിയും

കാലാവസ്ഥക്കെടുതികള്‍ വികസന പുനര്‍ചിന്ത ആവശ്യപ്പെടുന്നു

ആവാസവ്യവസ്ഥാ മനുഷ്യരോട് വികസനം ചെയ്യുന്നതെന്ത്?

അട്ടപ്പാടിയുടെ വികസനാനുഭവവും ആദിവാസി ശിഥിലീകരണവും

തീരവും കടലും നഷ്ടമാകുമ്പോള്‍

ഏകവിളത്തോട്ടങ്ങള്‍ എന്ന വിനാശ മാതൃക

മത്സ്യത്തൊഴിലാളികള്‍ കൊല്ലപ്പെടുന്നത് ഒരു മാതൃകയല്ല

മാനുഷികത, ശാസ്ത്രീയത, സമത

ഭൗമ നൈതികതയാകണം വികസനത്തിന്റെ കാതല്‍

Page 1 of 21 2