കെ.പി. വത്സരാജ്: പെയിന്റിങ്ങിലെ അതുല്യ പ്രതിഭ

''ജോണിനെയും, മാധവിക്കുട്ടിയെയും കുഞ്ഞിരാമൻ നായരെയും ബഷീറിനെയും പോലെ തന്റെ പ്രതിഭയെ ആവിഷ്ക്കരിക്കാൻ ലോകത്തിന്റെ നീതിശാസ്ത്രങ്ങളുടെ ക്യാൻവാസ് തികയാതിരുന്ന കലാകാരനായിരുന്നു വത്സരാജ്.

| September 16, 2023

ദൈവത്തിന്റെ ചൂണ്ടുവിരൽ

“എല്ലാ പൂക്കൾക്കും പേരു വേണമെന്നില്ല. സുഗന്ധത്തിന്‍റെ പേര് മാഞ്ഞ് എന്‍റെ ഭാഷ” എന്ന് അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ ബിജു നല്കുന്ന ഹിതകരമായ പ്രത്യാശ

| April 15, 2023

സക്രിയതയുടെ ബലിദാനം

ഈ ലോകത്ത് അവനെ ഇനിയും ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു. രേഖകളില്ലാത്ത, അനാഥമായി പോകുന്ന എല്ലാ പ്രതിരോധ സമരങ്ങളെയും അവൻ തന്റെ ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറ

| March 31, 2023