ഉള്ളിൽ നിന്നുള്ള ഉറവയാണ് ബാവുൽ

കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ആ​ദ്യ ബാവുൽ ​ഗായികയായ ശാന്തി പ്രിയ സംസാരിക്കുന്നു. ഏക്താരയുടെ നാദത്തിലൂടെ ആത്മനാദത്തിലേക്കുള്ള വഴിയെ സഞ്ചരിക്കുന്ന ശാന്തി പ്രിയ, ബാവുൽ ​ഗായികയായ പാ‍ർവതി ബാവുലിന്റെ ശിഷ്യയാണ്. ബാവുൽ സം​ഗീതത്തിന്റെയും ജീവിതചര്യയുടെയും ഉള്ളറകൾ തുറക്കുന്ന സംഭാഷണം.

പ്രൊഡ്യൂസർ : ആദിൽ മഠത്തിൽ

കാണാം :

INDEPENDENT,
IN-DEPTH JOURNALISM
FOR SOCIAL &
ECOLOGICAL
JUSTICE

keraleeyam-logo

Support Keraleeyam

Choose Your Preference

₹1000/Year

₹2000/2 Years

₹500/Year(Students)

One TimeAny Amount

Also Read