മാനായും മത്സ്യമായും ഒരു മോഹിനിയാട്ടം നർത്തകൻ 

എല്ലാ ശരീരങ്ങളെയും ഉൾക്കൊള്ളാൻ ഇടമുള്ള നൃത്തരൂപമാണ് മോഹിനിയാട്ടം എന്ന വെളിപ്പെടുത്തലാണ് അമിത്തിന്റെ കലാജീവിതം. മാനായും മത്സ്യമായും മാറുന്ന നൃത്തശരീരത്തിന്റെ ആനന്ദാനുഭവങ്ങളെയും ജാതി ചോദിക്കുന്ന വേദികളെയും അരങ്ങിനപ്പുറമുള്ള അന്വേഷണങ്ങളെയും കുറിച്ച് മോഹിനിയാട്ടം നർത്തകൻ അമിത്ത് കെ സംസാരിക്കുന്നു. നൃത്തവും കവിതയും കാണാം.

പ്രൊഡ്യൂസർ : ആദിൽ മഠത്തിൽ

കാണാം :

INDEPENDENT,
IN-DEPTH JOURNALISM
FOR SOCIAL &
ECOLOGICAL
JUSTICE

keraleeyam-logo

Support Keraleeyam

Choose Your Preference

₹1000/Year

₹2000/2 Years

₹500/Year(Students)

One TimeAny Amount

Also Read

October 24, 2023 11:48 am