കാലാവസ്ഥ നിർണ്ണയിക്കുന്ന മനുഷ്യജീവിതം

2021 ആ​ഗസ്റ്റിൽ പുറത്തുവന്ന IPCC യുടെ ആറാം അവലോകന റിപ്പോർട്ട് കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിന്റെ ദുരന്തങ്ങളെ പലരൂപത്തിൽ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ പ്രധാനമാണ്. എന്നാൽ ഈ റിപ്പോർട്ടിനോടുള്ള സർക്കാരിന്റെ പ്രതികരണങ്ങൾ ഒട്ടും ആശാവഹമായിരുന്നില്ല. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തെ നേരിടുന്നതിൽ ഇന്ത്യ സജ്ജമല്ല എന്ന് തുടർച്ചയായി തെളിയിക്കുകയാണ് ആവർത്തിക്കുന്ന പേമാരികളും കൊടുങ്കാറ്റുകളും വരൾച്ചയും.

70 രാജ്യങ്ങളിൽ ശൃംഖലകളുള്ള, പരിസ്ഥിതി ജേർണലിസത്തിന് പ്രാമുഖ്യം നൽകുന്ന അന്താരാഷ്ട്ര മാധ്യമ സ്ഥാപനമായ മോൺഗബെ-ഇന്ത്യയുടെ മാനേജിം​ഗ് എഡിറ്റർ എസ് ഗോപീകൃഷ്ണ വാര്യർ ഈ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു.

വീഡിയോ ഇവിടെ കാണാം:

INDEPENDENT,
IN-DEPTH JOURNALISM
FOR SOCIAL &
ECOLOGICAL
JUSTICE

keraleeyam-logo

Support Keraleeyam

Choose Your Preference

₹1000/Year

₹2000/2 Years

₹500/Year(Students)

One TimeAny Amount

Also Read