മലയാളം അറിയാത്ത കേരളത്തിലാണ് ഹിന്ദുത്വ ശക്തികൾ വളരുന്നത്

മലയാള ഭാഷയെ അകറ്റി നിർത്തുന്ന സമീപനമാണ് കേരളത്തിൽ ഹിന്ദുത്വ ഫാസിസത്തിന്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് വഴിയൊരുക്കുന്നത്. നിർമ്മിത ബുദ്ധിയുടെ വ്യാപനം മലയാള ഭാഷയ്ക്കുണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന വളർച്ച അസാധാരണമായിരിക്കും. ലോക ഭാഷാ സങ്കൽപ്പം തന്നെ ഇല്ലാതായിരിക്കുന്നു.” അധ്യാപകനും മാതൃഭാഷാ അവകാശ പ്രവർത്തകനുമായ ഡോ. പി പവിത്രനുമായി നടത്തിയ ദീർഘ സംഭാഷണത്തിന്റെ രണ്ടാം ഭാ​ഗം.

പ്രൊഡ്യൂസർ: സ്നേഹ എം

കാണാം:

INDEPENDENT,
IN-DEPTH JOURNALISM
FOR SOCIAL &
ECOLOGICAL
JUSTICE

keraleeyam-logo

Support Keraleeyam

Choose Your Preference

₹1000/Year

₹2000/2 Years

₹500/Year(Students)

One TimeAny Amount

Also Read

June 23, 2024 6:52 pm