ഊർജ്ജ പ്രതിസന്ധി – പരിവർത്തന കാലത്തെ സാധ്യതകൾ (ഭാ​ഗം 1)

ദേശീയതലത്തിലുണ്ടായ കൽക്കരി ക്ഷാമവും വൈദ്യുതി പ്രതിസന്ധിയും ഇന്ത്യയുടെ ഊർജ്ജമേഖലയിൽ പല പുതിയ സംവാ​ദങ്ങൾക്കും വഴി തുറന്നു. കാലാവസ്ഥാ പ്രതിസന്ധിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കൽക്കരിയുടെ കത്തിക്കൽ കുറയ്ക്കണം എന്ന ആവശ്യവും ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാ​ഗങ്ങളിൽ ശക്തമാണ്. ഭാവിയിലെ ഊർജ സ്രോതസ്സുകൾ എന്തായിരിക്കണം എന്ന ആലോചനയും അന്താരാഷ്ട്രതലത്തിൽ സജീവമായി നടക്കുന്നുണ്ട്. 2050 ആകുമ്പോഴേക്കും നെറ്റ് സീറോ എമിഷനിലേക്ക് രാജ്യങ്ങൾ എത്തിച്ചേരുക എന്നതാണ് അടുത്തിടെ പൂർത്തിയായ കോപ്പ്-26 കാലാവസ്ഥാ ഉച്ചകോടിയും ലക്ഷ്യമാക്കിയിരുന്നത്. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ‘ഊർജ പ്രതിസന്ധി: പരിവർത്തന കാലത്തെ സാധ്യതകൾ’ എന്ന വിഷയത്തിൽ കേരളീയം ഡിബേറ്റ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്.

പങ്കെടുക്കുന്നത്: ഡോ. ആർ.വി.ജി മേനോൻ , ഡോ. സി ജയരാമൻ, ഡോ. എം.ജി സുരേഷ്‌കുമാർ, പ്രിയ പിള്ള

മോഡറേറ്റർ: എ.കെ ഷിബുരാജ്.

വീ‍ഡിയോ ഇവിടെ കാണാം:

INDEPENDENT,
IN-DEPTH JOURNALISM
FOR SOCIAL &
ECOLOGICAL
JUSTICE

keraleeyam-logo

Support Keraleeyam

Choose Your Preference

₹1000/Year

₹2000/2 Years

₹500/Year(Students)

One TimeAny Amount

Also Read

November 22, 2021 11:37 am