ദയാവധം ധാർമ്മികമോ?

ചികിത്സയുടെ പരമമായ ലക്ഷ്യം എങ്ങനെയും ജീവൻ നിലനിർത്തുക എന്നത് മാത്രമല്ല, രോ​ഗിയുടെ അന്ത്യകാലം ക്ലേശരഹിതമാക്കുക എന്നത് കൂടിയാണ്. ചികിത്സയിലൂടെ ​ഗുണപരമായ മാറ്റമുണ്ടാകുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് ചെയ്യാതിരിക്കാനുള്ള ധാർമ്മികമായ ഉത്തരവാദിത്തം ഡോക്ടർമാർക്കുണ്ട്. അപ്പോഴാണ് ചികിത്സ ഔചിത്യപൂർണ്ണമാകുന്നത്. മരണത്തെ നിഷേധിക്കുന്ന ഒരു സംസ്കാരം നിലനിൽക്കുന്ന കാരണമാണ് നമുക്കത് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയാത്തത്. ഡോ. ഇ ദിവാകരനുമായുള്ള ദീർഘസംഭാഷണത്തിന്റെ രണ്ടാം ഭാ​ഗത്ത് ദയാവധത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുകൾ അദ്ദേഹം പങ്കുവയ്ക്കുന്നു.

പ്രൊഡ്യൂസർ: വി മുസഫർ അഹമ്മദ്
വീഡിയോ കാണാം:

INDEPENDENT,
IN-DEPTH JOURNALISM
FOR SOCIAL &
ECOLOGICAL
JUSTICE

keraleeyam-logo

Support Keraleeyam

Choose Your Preference

₹1000/Year

₹2000/2 Years

₹500/Year(Students)

One TimeAny Amount

Also Read