ഗാന്ധി: രാഷ്ട്രീയ ശരീരത്തിലെ ആത്മീയ ധാതു

എഴുത്തുകാരനും സാമൂഹ്യപ്രവർത്തകനുമായ കെ. അരവിന്ദാക്ഷനുമായി അധ്യാപകനായ മനു നടത്തുന്ന ദീർഘ സംഭാഷണത്തിന്റെ ആദ്യഭാ​ഗം, ‘​ഗാന്ധി: രാഷ്ട്രീയ ശരീരത്തിലെ ആത്മീയ ധാതു’ ഇവിടെ കേൾക്കാം. ​’ഗാന്ധിയുടെ ജീവിത ദർശനം’ എന്ന നോൺ ഫിക്ഷൻ രചന മുതൽ ‘ദൈവം തുറക്കാത്ത പുസ്തകം’ എന്ന നോവലിൽ വരെ നീളുന്ന അനേകം എഴുത്തുകളിലൂടെ ​ഗാന്ധിയെ അന്വേഷിക്കുന്നതിനും ആവിഷ്കരിക്കുന്നതിനും ശ്രമിച്ച അരവിന്ദാക്ഷൻ ​ഗാന്ധിയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനുണ്ടായ കാരണങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആദ്യ ഭാ​ഗത്ത് സംസാരിക്കുന്നു. ​ഗാന്ധി, ബുദ്ധൻ, ലോഹ്യ ഇവരെല്ലാം ഈ സംഭാഷണത്തിൽ കടന്നുവരുന്നു.

സംഭാഷണം ഇവിടെ കേൾക്കാം:

INDEPENDENT,
IN-DEPTH JOURNALISM
FOR SOCIAL &
ECOLOGICAL
JUSTICE

keraleeyam-logo

Support Keraleeyam

Choose Your Preference

₹1000/Year

₹2000/2 Years

₹500/Year(Students)

One TimeAny Amount

Also Read