വില്ല് കുലയ്ക്കുന്ന, കാഞ്ചി വലിക്കുന്ന അയോധ്യയിലെ രാമൻ

സ്ത്രൈണരൂപമുള്ള രാമനെ അകറ്റി നി‍ർത്തിയിരുന്ന ആ‍ർ.എസ്.എസ് ഹിന്ദു ഹൃദയഭൂമിയിലെ രാമവികാരത്തെ രാഷ്ട്രീയമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തി, ഹിംസാത്മകമായ രാമനെ രൂപപ്പെടുത്തിയ ചരിത്രം പങ്കുവയ്ക്കുന്നു

| January 22, 2024

ഗാന്ധിയുടെ ധർമ്മധാതുക്കൾ – 9

തീവണ്ടി തിന്മ പരത്തുന്നു എന്നതിലൂടെ ഗാന്ധി വിവക്ഷിക്കുന്നതും വേഗതയുടെ കരുക്കുകളിലകപ്പെടുന്ന ലോകത്തെപ്പറ്റിയാണ്. മറിച്ച് നന്മയ്ക്കും ക്ഷമയ്ക്കും സഹിഷ്ണുതക്കും കാരുണ്യത്തിനും ഒച്ചിന്റെ

| July 25, 2023

ഗാന്ധിയുടെ ധർമ്മധാതുക്കൾ – 3

ദൈവത്തിൽ- സത്യത്തിൽ - ധർമ്മത്തിൽ - കരുണയിൽ- വിശ്വസിക്കുന്നവരുടെ പ്രതിരോധം അനിവാര്യമായിരിക്കുന്ന ആപത് നിമിഷത്തിലാണ് നാം. യഥാർത്ഥ ദൈവവിശ്വാസികളിലൂടെ മാത്രമേ

| July 19, 2023

ഗാന്ധിയുടെ ധർമ്മധാതുക്കൾ – 1

വാക്കുകളെക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ അകവും പുറവും മലിനമാക്കുന്നതിന് പകരം, ഒരു നല്ല ചിന്ത ഹൃദയത്തില്‍ അങ്കുരിക്കാന്‍ നാം അനുവദിക്കുകയാണെങ്കില്‍, അത് നമുക്കും

| July 17, 2023

ഗാന്ധി: രാഷ്ട്രീയ ശരീരത്തിലെ ആത്മീയ ധാതു

എഴുത്തുകാരനും സാമൂഹ്യപ്രവർത്തകനുമായ കെ. അരവിന്ദാക്ഷനുമായി അധ്യാപകനായ മനു നടത്തുന്ന ദീർഘ സംഭാഷണത്തിന്റെ ആദ്യഭാ​ഗം, ‘​ഗാന്ധി: രാഷ്ട്രീയ ശരീരത്തിലെ ആത്മീയ ധാതു’

| October 2, 2021