ലഹരി

വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന ലഹരി ഉപയോ​ഗം കേരളത്തിൽ ഇന്ന് സജീവ ചർച്ചാ വിഷയമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. മാരകമായ സിന്തറ്റിക്-രാസ ലഹരി വസ്തുക്കളുടെ ഉപയോ​ഗം സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കിടയിൽ പോലും വല്ലാതെ കൂടുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ് ലഹരി വസ്തുക്കൾ സമൂഹത്തിൽ വ്യാപകമാകുന്നത്? എന്താണ് മനുഷ്യരും ലഹരിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം? നിലവിലെ ബോധവത്കരണ പരിപാടികളിലൂടെ ഇല്ലാതാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നാണോ ലഹരിയുടെ സ്വാധീനം? കാണാം ഫണ്ടമെന്റൽസ് എപ്പിസോഡ് 16 – ലഹരി.

പ്രൊഡ്യൂസർ: എ.കെ ഷിബുരാജ്

വീഡിയോ കാണാം:

INDEPENDENT,
IN-DEPTH JOURNALISM
FOR SOCIAL &
ECOLOGICAL
JUSTICE

keraleeyam-logo

Support Keraleeyam

Choose Your Preference

₹1000/Year

₹2000/2 Years

₹500/Year(Students)

One TimeAny Amount

Also Read

November 27, 2022 10:17 am