മനുഷ്യന് സ്വതന്ത്ര ജീവിതം സാധ്യമാണോ ?

കേരളത്തിന്റെ സാമൂഹ്യ രാഷ്ട്രീയ മേഖലകളിൽ ഇടപെടുന്ന എഴുത്തുകാരിയായ സാറാ ജോസഫ് സാഹിത്യരചനയിൽ നിന്നും മാറ്റി നിർത്താനാവാത്ത സാമൂഹ്യപ്രതിബദ്ധതയെ വിശകലനം ചെയ്യുന്നു. മതങ്ങൾക്കും സിദ്ധാന്തങ്ങൾക്കും പൂ‌ർണ്ണമായും ഉൾക്കൊള്ളാനാവാത്ത മനുഷ്യ മനസ്സിന്റെ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളും നി​ഗൂഢതകളും തിരിച്ചറിയുമ്പോഴും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനായുള്ള മനുഷ്യപ്രകൃതത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നു. ആദിൽ മഠത്തിലുമായുള്ള സംഭാഷണത്തിന്റെ അവസാന ഭാ​ഗം.

പ്രൊഡ്യൂസർ: ആദിൽ മഠത്തിൽ

കാണാം:

INDEPENDENT,
IN-DEPTH JOURNALISM
FOR SOCIAL &
ECOLOGICAL
JUSTICE

keraleeyam-logo

Support Keraleeyam

Choose Your Preference

₹1000/Year

₹2000/2 Years

₹500/Year(Students)

One TimeAny Amount

Also Read