ഉൾക്കാഴ്ചയുടെ വായനാലോകം

കാഴ്ചാപരിമിതർക്ക് പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുന്നതിനായി കേരള ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ദി ബ്ലൈൻഡ് കേരളത്തിൽ ബ്രെയിൽ ലൈബ്രറികൾ ഒരുക്കുന്നുണ്ട്. അത്തരത്തിലുള്ള നാലാമത്തെ ലൈബ്രറിയാണ് പാലക്കാട് നഗരത്തിൽ ഈയിടെ പ്രവർത്തനമാരംഭിച്ചത്. കാഴ്ചയുള്ളവർ വായനയിൽ നിന്നും അകലുന്ന ഈ കാലത്ത് അകക്കണ്ണുകൊണ്ട് ലോകം കാണുന്ന കുറേ മനുഷ്യർ വായനയെ ആവേശപൂർവ്വം ചേർത്തുപിടിക്കുന്നു.

പ്രൊഡ്യൂസർ: സ്നേഹ എം

കാണാം:

INDEPENDENT,
IN-DEPTH JOURNALISM
FOR SOCIAL &
ECOLOGICAL
JUSTICE

keraleeyam-logo

Support Keraleeyam

Choose Your Preference

₹1000/Year

₹2000/2 Years

₹500/Year(Students)

One TimeAny Amount

Also Read

July 8, 2024 7:00 pm