വികസനം ആദിവാസികളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ത്യാഗം മാത്രമാണ്

"ഈ രാജ്യത്ത് ആദിവാസികളുടെ പ്രശ്നങ്ങളും സമരങ്ങളും ഒരിക്കലും നേരായി മനസ്സിലാക്കപ്പെടുകയില്ല. ആദിവാസികൾ വികസന വിരോധികളാണെന്നും അപരിഷ്കൃതരാണെന്നുമുള്ള കാഴ്ചപ്പാടിലൂടെയാണ് മുഖ്യധാരാ സമൂഹം

| November 27, 2023

ഗുരു ഒരു മഹാകവി 

നവോത്ഥാന നായകനായി മാത്രം നാരായണ ​ഗുരുവിനെ അറിയുന്ന പുതുകാലത്തിന്, ​കവിയായ ഗുരുവിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് ​നാരായണ ​ഗുരുവിന്റെ കവിതകളുടെ ഇം​ഗ്ലീഷ് വിവർത്തനത്തിലൂടെ

| November 23, 2023

അടങ്ങാത്ത വിശപ്പുകളുടെ ദീർഘനിശ്വാസം

"സ്നേഹത്തിന്, കാമനകൾക്ക്, ആശയ വിനിമയത്തിന്, സംഭാഷണത്തിന്, പരമമായ വിമോചനത്തിന് എല്ലാമുള്ള അടങ്ങാത്ത വിശപ്പ്, ഒരു പക്ഷേ ആത്മീയമായ വിശപ്പ്, 1968-ൽ

| October 14, 2023

മലയാള കവികൾ ജീവിതം എഴുതുന്നില്ല

"സമകാല മലയാള കവിതകൾ വായിച്ചപ്പോൾ എനിക്കവയിൽ താത്പര്യം തോന്നിയില്ല. തമിഴ് കവിതകളോട് താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ മലയാള കവിതകൾ വളരെ താഴെയാണെന്ന് എനിക്ക്

| October 2, 2023

ഔദാര്യം

''ജയിലു തുറന്നു പുറത്തു വന്നാൽ തിരികെ നൽകാൻ നമ്മളേന്തി നില്പൂ മരണക്കിടക്ക പോലുള്ള മൗനം.''ഔദാര്യം പി.രാമൻ എഴുതിയ കവിത.

| August 13, 2023

ഗോത്രഭാഷയിൽ എഴുതുന്ന ക്വിയർ ജീവിതം

വയനാട്ടിലെ പണിയ ഗോത്രത്തിൽ നിന്നും കാസർഗോഡെ മലവേട്ടുവ ഗോത്രത്തിൽ നിന്നുമുള്ള ആദ്യ ക്വിയർ കവികളാണ് പ്രകൃതിയും ഉദയ് കൃഷ്ണനും. പുരുഷ

| July 3, 2023

അധികാരഘടന അഴിഞ്ഞുപോയ ഒരിടത്തെ ആവിഷ്ക്കാരങ്ങൾ

"നമ്മൾ ഒരാളുടെ പുസ്തകം വായിക്കുന്നതുപോലെ തന്നെയാണ് ഒരാളുടെ ബ്ലോഗ് വായിക്കുന്നത്. തുടർച്ചയായ വായനയിലൂടെയാണ് അവിടെ സംവേദനവും പരിചയവും സാധ്യമാകുന്നത്. ഒരു

| June 22, 2023

മലയാള കവിതയുടെ വികാസപാത

മലയാളവുമായുള്ള വിനിമയം ഗോത്രഭാഷകളുടെയും സംസ്കാരങ്ങളുടെയും വികാസത്തിന് മാത്രമല്ല മലയാള കവിതയുടെയും, കേരളം മലയാളികളുടെ മാത്രം മാതൃഭൂമിയല്ല എന്ന സാംസ്കാരിക ബോധത്തിന്റെയും

| June 11, 2023

പകർപ്പ് കവിതാ കാലത്ത് ‘ബുദ്ധരൂപം’ ചെയ്യുന്നത്

"മനുഷ്യ ചരിത്രത്തിൽ  എത്രത്തോളം ഹിംസക്കെതിരെ സംസാരിക്കുന്നുവോ അല്ലെങ്കിൽ അഹിംസാ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നുവോ അതനനുസരിച്ച് ഹിംസ വർധിക്കുന്നതിന്റെ ഒരു ചരിത്രം നമുക്ക്

| June 8, 2023

സ്കൂളിലയക്കുമ്പോൾ കുട്ടികളോട് നിങ്ങൾ എന്താശംസിക്കും ?

ജീവിതമെന്നാൽ മത്സരമാണെന്നും ജയിക്കുകയോ പരാജയപ്പെടുകയോ മാത്രമാണ് വിധിയെന്നും ഉപദേശിക്കുന്ന കരിയ‍ർ ​ഗുരുക്കന്മാരെ തിരുത്തുന്ന ഈ ആശംസ, ഏതു സങ്കീ‍ർണ്ണ

| May 31, 2023
Page 1 of 21 2