ആധുനിക നാ​ഗരികതയും സവർക്കറിസവും

എഴുത്തുകാരനും സാമൂഹ്യപ്രവർത്തകനുമായ കെ. അരവിന്ദാക്ഷനുമായി അധ്യാപകനായ മനു നടത്തുന്ന ദീർഘ സംഭാഷണത്തിന്റെ നാലാംഭാ​ഗം, ‘ആധുനിക നാ​ഗരികതയും സവർക്കറിസവും’ കേൾക്കാം. ഹിന്ദ് സ്വരാജിൽ ​ഗാന്ധി മുന്നോട്ടുവച്ച ആധുനിക നാ​ഗരികതയുടെ വിമർശനം തന്റെ രചനകളിലേക്ക് കടന്നുവരുന്നതിനെക്കുറിച്ചും സംഘപരിവാറിന്റെ രാഷ്ട്രീയ പ്രത്യശാസ്ത്രമായ സവർക്കറിസത്തെ എതിർക്കുന്നതിനായി എഴുത്തുകളിലൂടെ നടത്തുന്ന ശ്രമങ്ങളെക്കുറിച്ചുമാണ് അരവിന്ദാക്ഷൻ നാലാം ഭാ​ഗത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നത്.

കെ. അരവിന്ദാക്ഷനുമായി അധ്യാപകനായ മനു നടത്തുന്ന ദീർഘ സംഭാഷണത്തിന്റെ അഞ്ചാം ഭാ​ഗം കേരളീയം പോഡ്കാസ്റ്റിൽ നാളെ (2021 ഒക്ടോബർ 6, ബുധൻ) കേൾക്കാം.

സംഭാഷണം ഇവിടെ കേൾക്കാം :

INDEPENDENT,
IN-DEPTH JOURNALISM
FOR SOCIAL &
ECOLOGICAL
JUSTICE

keraleeyam-logo

Support Keraleeyam

Choose Your Preference

₹1000/Year

₹2000/2 Years

₹500/Year(Students)

One TimeAny Amount

Also Read