ഫ്ലാറ്റിൽ ഒതുക്കുന്ന ആദിവാസി അവകാശങ്ങൾ

നിലമ്പൂർ മുൻസിപ്പാലിറ്റിയിലെ പാടിക്കുന്നിൽ ആദിവാസികൾക്കായി നിർമ്മിച്ച ഫ്ലാറ്റ് സമുച്ചയം പറയുന്നത് വിവേകശൂന്യമായ ഒരു പദ്ധതിയുടെ കഥയാണ്. പണിയ വിഭാ​ഗത്തിൽപ്പെട്ട 23 കുടുംബങ്ങൾക്കായാണ് ഹാംലെറ്റ് പദ്ധതിയുടെ ഭാ​ഗമായി 300 സ്ക്വയർഫീറ്റ് വരുന്ന ഇടുങ്ങിയ ഫ്ലാറ്റ് നിർമ്മിച്ചത്. ആദിവാസികളുടെ ഭൂ അവകാശത്തെ നിഷേധിച്ചും കുടിവെള്ളം അടക്കമുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കാതെയുമാണ് ഫ്ലാറ്റ് പദ്ധതി പൂർത്തീകരിച്ചത്. ഫ്ലാറ്റിലേക്ക് പുനരധിവസിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ മെച്ചപ്പെട്ട ജീവിതസൗകര്യം ഉറപ്പാക്കും എന്നാണ് വാ​ഗ്ദാനം ചെയ്തിരുന്നതെങ്കിലും ഇവിടെ താമസിക്കുന്നവരുടെ അവസ്ഥ ദയനീയമായി തുടരുകയാണ്. ലൈഫ് മിഷൻ പദ്ധതിയിലൂടെയും സമാനമായ രീതിയിലുള്ള ഫ്ലാറ്റുകൾ നിർമ്മിച്ചാണ് കേരള സർക്കാർ ആദിവാസികളെ പുനരധിവസിപ്പിക്കുന്നത്. ഈ സമീപനം ആദിവാസികളുടെ പരമ്പരാ​ഗത ജീവിതരീതികളെയും നിലനിൽപ്പിനെയും തീർത്തും തകർത്തിരിക്കുകയാണ്.
കേരളീയം ​ഗ്രൗണ്ട് റിപ്പോർട്ട് വീഡിയോ ഇവിടെ കാണാം.

INDEPENDENT,
IN-DEPTH JOURNALISM
FOR SOCIAL &
ECOLOGICAL
JUSTICE

keraleeyam-logo

Support Keraleeyam

Choose Your Preference

₹1000/Year

₹2000/2 Years

₹500/Year(Students)

One TimeAny Amount

Also Read

August 23, 2021 7:35 pm