ഫണ്ടമെന്റൽസ് : Episode 12 – വിദ്യാലയം

കോവിഡ് കാലം പതിയെ കടന്നുപോയതോടെ ജൂൺ ആദ്യം തന്നെ സ്കൂളുകൾ തുറന്നിരിക്കുകയാണ്. ‌വിദ്യാലയങ്ങൾ അടഞ്ഞുകിടന്ന ഈ നീണ്ട‌കാലം സ്കൂളുകളുടെ സാമൂഹ്യപ്രാധാന്യം ബോധ്യപ്പെടുത്തിയ നാളുകൾ കൂടിയായിരുന്നു. നാളുകൾക്ക് ശേഷം ഒരു പൂർണ്ണ അധ്യയന വർഷം തുടങ്ങുന്ന ഈ സമയത്ത്, കോവിഡ് നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസരീതികളെ മാറ്റിത്തീർത്ത ഈ കാലത്ത് വിദ്യാലയങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കുക എന്നത് തീർച്ചയായും വളരെ അടിസ്ഥനപരമായ കാര്യമാണ്.

വീഡിയോ ലിങ്ക്:

INDEPENDENT,
IN-DEPTH JOURNALISM
FOR SOCIAL &
ECOLOGICAL
JUSTICE

keraleeyam-logo

Support Keraleeyam

Choose Your Preference

₹1000/Year

₹2000/2 Years

₹500/Year(Students)

One TimeAny Amount

Also Read