ഫണ്ടമെന്റൽസ്: Episode 3 – പോഷകാഹാരം

2021 സെപ്റ്റംബർ പോഷകാഹാര മാസമായി ആചരിക്കുകയാണ്. പോഷകാഹാരത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കിടയിൽ അവബോധം സൃഷ്ടിക്കുക എന്നതാണ് ഉദ്ദേശം. അതേസമയം ആരോ​ഗ്യമുള്ള ഭക്ഷണശീലത്തിൽ നിന്നും അകന്നുതുടങ്ങിയ കേരളം പലതരം രോ​ഗങ്ങളാൽ വലയുകയാണ്. എല്ലാ പോഷകങ്ങളും ഉൾച്ചേരുന്ന സമീകൃതമായ ആഹാരം ലഭ്യമാക്കപ്പെടുക എന്നത് നമ്മുടെ അവകാശവും കടമയും ആണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഭക്ഷണത്തെക്കുറിച്ച് സമഗ്രമായി മനസിലാക്കുക എന്നത് വളരെ അടിസ്ഥാനപരമായ കാര്യമാണ്. ഫണ്ടമെന്റൽസ് ഈ എപ്പിസോഡിലെ വിഷയം പോഷകാഹാരം ആണ്.

വീഡിയോ ഇവിടെ കാണാം:

INDEPENDENT,
IN-DEPTH JOURNALISM
FOR SOCIAL &
ECOLOGICAL
JUSTICE

keraleeyam-logo

Support Keraleeyam

Choose Your Preference

₹1000/Year

₹2000/2 Years

₹500/Year(Students)

One TimeAny Amount

Also Read

September 25, 2021 7:58 pm