ജി20: മറച്ചുവയ്ക്കുന്ന ദരിദ്ര ഇന്ത്യയും കോടികളുടെ മുഖംമിനുക്കലും

ഇന്ത്യ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം വഹിച്ച 19-ാ മത് ജി 20 ഉച്ചകോടി ദില്ലിയിൽ സമാപിച്ചിരിക്കുന്നു. വാർഷിക അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം മാത്രമായിരിന്നിട്ടും ജി 20 ന്റെ പേരിൽ കോടികൾ ചെലവാക്കിയ കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ജി 20 സൗന്ദര്യവത്കരണത്തിന്റെ ഭാ​ഗമായി മറച്ചുവയ്ക്കപ്പെട്ട, കുടിയൊഴിപ്പിക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യർക്ക് ഈ ഉച്ചകോടി നൽകുന്ന പ്രതീക്ഷയെന്താണ്? ജി 7 രാജ്യങ്ങളിലെ കുത്തകകളുടെ താത്പര്യങ്ങൾ സമ്മേളനത്തിൽ കടന്നുകൂടുന്നതെങ്ങനെ?

പ്രൊഡ്യൂസർ: അനിഷ എ മെന്റസ്

വീഡിയോ കാണാം:

INDEPENDENT,
IN-DEPTH JOURNALISM
FOR SOCIAL &
ECOLOGICAL
JUSTICE

keraleeyam-logo

Support Keraleeyam

Choose Your Preference

₹1000/Year

₹2000/2 Years

₹500/Year(Students)

One TimeAny Amount

Also Read

September 10, 2023 8:04 pm