ജീവിതം മാറ്റിത്തീർത്ത യാത്രകൾ

യാത്രയെ പഠനമാക്കി മാറ്റുന്ന സഞ്ചാരികൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു സർവ്വകലാശാല. എന്നാൽ പരമ്പരാ​ഗത രൂപത്തിലുള്ള ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയല്ല ഇത്. ഇന്ത്യയിലെവിടെയും യാത്ര ചെയ്ത് പലതും പഠിക്കാനും അന്വേഷിക്കാനും താത്പര്യപ്പെടുന്ന ചെറുപ്പക്കാർക്ക് അവസരം നൽകുന്ന ഒരു കൂട്ടായ്മ. ട്രാവലേഴ്സ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്ന ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഫെലോഷിപ്പിലൂടെ സഞ്ചാരികളായി മാറിയ മലയാളി യുവത അവരുടെ യാത്രാനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്നു. ഒപ്പം, ട്രാവലേഴ്സ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ സഹ സ്ഥാപകനായ ആഷിക് കൃഷ്ണനും സംസാരിക്കുന്നു.

പ്രൊഡ്യൂസർ : ആദിൽ മഠത്തിൽ.

കാണാം :

INDEPENDENT,
IN-DEPTH JOURNALISM
FOR SOCIAL &
ECOLOGICAL
JUSTICE

keraleeyam-logo

Support Keraleeyam

Choose Your Preference

₹1000/Year

₹2000/2 Years

₹500/Year(Students)

One TimeAny Amount

Also Read

February 26, 2024 2:02 pm