‘കിരികിരി ചെരിപ്പി’ലേറി വന്ന് നാദധാരയായ് പടർന്നവൾ

"യേശുദാസ്, പീർ മുഹമ്മദ്‌, എരഞ്ഞോളി മൂസ, മാർക്കോസ്, എസ്.എ ജമീൽ… തുടങ്ങിയ പ്രഗത്ഭരോടൊപ്പവും പാട്ടിലെ പുതുതലമുറയോടൊപ്പവും ഒരുപോലെ അണിനിരക്കാൻ അവർക്ക്

| August 12, 2023

ശരീരാനന്തരം

സമകാലിക കലയിൽ ശരീരം കാണപ്പെടാനുള്ള വസ്തുവോ ലോകവുമായി ബോധത്തെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന കേവലമായ ഉപകരണമോ അല്ല. ആശയത്തെ മുന്നോട്ടുവയ്ക്കുന്ന മാധ്യമം എന്നതിലുപരി

| August 2, 2023

ആസ്വാദനത്തിന്റെ പരിമിതിയും സിനിമയുടെ സാധ്യതകളും

"സിനിമ കാണുമ്പോള്‍ നാം പൊതുവെ ഉള്ളടക്കത്തെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഭൂരിഭാഗം സിനിമകളും ഉള്ളടക്കാധിഷ്ഠിതമാണ്. സിനിമയെക്കുറിച്ചുള്ള എഴുത്തും ഇതുപോലെത്തന്നെയാണ്.

| August 1, 2023

തുള്ളൽ പ്രസ്ഥാനം ഹിന്ദുത്വത്തിന് കീഴടങ്ങുമ്പോൾ

പ്രതിരോധമൂല്യത്തോട് കൂടിയുള്ള തുള്ളൽ അവതരണങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള സവർണ്ണശ്രമങ്ങളുടെ ഫലമായാണ് തുള്ളൽ ഇന്ന് ക്ഷേത്രകലയായി വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്. ഹിന്ദുത്വത്തിന് കുഞ്ചനെ വിട്ടുകൊടുക്കാതിരിക്കാനുള്ള ജാഗ്രത

| August 1, 2023

സിനിമയെ പിടികൂടിയ ഭൂതങ്ങൾ

ഒരു വിഷയം സിനിമയിൽ എങ്ങിനെ ആവിഷ്കൃതമാവുന്നു എന്നത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. സിനിമയ്ക്ക് 'ഭാഷ'യുണ്ട്, സൗന്ദര്യശാസ്ത്രമുണ്ട്, ചരിത്രമുണ്ട്. ക്യാമറ, എഡിറ്റിംഗ്, ശബ്ദം

| July 24, 2023

കലാസൃഷ്ടികൾ കാണുന്ന കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം

കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം മനുഷ്യസമൂഹത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള സൃഷ്ടികൾ ലോകകലയുടെ സമകാലിക വിഷയം തന്നെയാണ്. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിന്റെ അടരുകളെ പല കോണുകളിൽ

| July 23, 2023

കളിമ്പങ്ങളുടെ പാർപ്പിടം

"വെളുത്ത മുറിക്കുള്ളിൽ നടക്കുന്ന റിയാലിറ്റി ഷോയുടെ ഫോമിലാണ് 'കോഹൗസ്' അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്. ഈ ഗെയിമിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർ ഒരു വെളുത്തമുറിയിൽ താമസിക്കണം. അവസാനം

| July 8, 2023

ഒരു വര കണ്ടാൽ അതുമതി

"തീവ്രമായ മനുഷ്യാവസ്ഥകളും വൈകാരിക മുഹൂർത്തങ്ങളും ബിംബസങ്കല്പങ്ങളും മനുഷ്യനിലേക്ക് കേന്ദ്രീകരിക്കുകയാണ് നമ്പൂതിരി. വരക്കുന്ന ഓരോ മനുഷ്യരൂപവും മനുഷ്യസ്വഭാവത്തിന്റെ വിശകലനമാകുന്നു. മനുഷ്യകേന്ദ്രിതമായ സൗന്ദര്യദർശനമാണ്

| July 7, 2023
Page 3 of 8 1 2 3 4 5 6 7 8