കേരളീയം May | 2020

ചാലക്കുടിപ്പുഴത്തടം: മഴക്കാലമുന്നൊരുക്കങ്ങളും പ്രളയസാധ്യതാ ലഘൂകരണവും

അണക്കെട്ടുകളെക്കുറിച്ച് ഇനിയെങ്കിലും

അണക്കെട്ടുകള്‍ തന്നെയാണ് ഈ പ്രളയത്തിന്റെ കാരണക്കാര്‍

ഒന്നും നേടിത്തരാത്ത അണക്കെട്ടുകള്‍

അണക്കെട്ടുകള്‍ എന്ന ദുരനുഭവം

അരുത്, അതിരപ്പിള്ളിയെ കൊല്ലരുത്‌

അണക്കെട്ടുകള്‍ക്കും കാലപരിധിയുണ്ട്‌

മുല്ലപ്പെരിയാര്‍ : ബദല്‍ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ അവഗണിക്കരുത്‌

അതിരപ്പിള്ളി; വിലമതിക്കാനാകാത്ത നഷ്ടങ്ങള്‍

ചാലക്കുടി പുഴയെന്ന സത്യം ഞങ്ങളുടെ സമരത്തിന്റെ കരുത്ത്‌

ഗ്രേറ്റര്‍ പൂയംകുട്ടി വേഷം മാറുമ്പോള്‍

മുല്ലപെരിയാര്‍; ഭീതിയുടെ താഴ്‌വരയിലെ സമരമുഖം

അമേരിക്കയില്‍ മത്‌സ്യങ്ങളെ രക്ഷിക്കാന്‍ അണക്കെട്ടുകള്‍ പൊളിക്കുന്നു

മലമ്പുഴയില്‍ നിയംലംഘിച്ച് ജലകേളീ കേന്ദ്രത്തിനു നീക്കം