കൈനൂര്‍ പന്നി പോയി, ബീജക്കാള വന്നു!

തൃശൂരിലെ കൈന്നൂര്‍ പന്നി വളര്‍ത്തല്‍ കേന്ദ്രത്തിനെതിരായ ഐതിഹാസികമായ സമരം വിജയിച്ചെങ്കിലും കേരള ലൈവ് സ്റ്റോക്ക് ഡവലപ്പ്‌മെന്റ് ബോര്‍ഡ് നല്‍കിയ വാഗ്ദാനങ്ങളും ഉറപ്പുകളും ലംഘിച്ച് ആ സ്ഥലം വിത്തുകാള പ്രജനന കേന്ദ്രമായി മാറ്റിയിരിക്കയാണ്. ഒരു മാസത്തിലധികമായി അമ്പതോളം കാളകളെയാണ് കൈനൂരിലേയ്ക്ക് ഇറക്കുമതി ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

Read More

മുരിയാട് കര്‍ഷകമുന്നേറ്റം നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്ന പദ്ധതികളും അവയുടെ നേട്ടങ്ങളും

മുരിയാട് കായല്‍ മേഖലയില്‍ സമ്പൂര്‍ണ്ണ നെല്‍കൃഷി സാദ്ധ്യമാക്കുന്നതിനും കര്‍ഷകരുടെയും കൃഷിത്തൊഴിലാളികളുടേയും ആശ്രിതരുടേയും അനുബന്ധ തൊഴിലുകള്‍ ചെയ്യുന്നവരുടേയും ജീവിതം നിലവാരം സമ്പന്നമാക്കുക

Read More

സമരങ്ങളിലൂടെ എരയാംകുടി

| | കൃഷി

Read More

നെല്‍വയല്‍ തണ്ണീര്‍ത്തട സംരക്ഷണ നിയമം സുതാര്യമായി നടപ്പിലാക്കുമ്പോള്‍

Read More

കേരള നെല്‍വയല്‍ നീര്‍ത്തട സംരക്ഷണ ബില്‍ 2007

Read More

തൂത്തംപാറയോ വഴികാട്ടി ?

Read More

കേരള നെല്‍ വയല്‍നീര്‍ത്തട സമ്രക്ഷണ ബില്‍ 2007

Read More

ലോകത്തെ പട്ടിണി മാറ്റാന്‍ ജൈവകൃഷിയ്ക്കാകും

Read More

മുരിയാട് നെല്ലുകൊയ്യുന്ന വയലുകള്‍ക്കുവേണ്ടി സമരം

Read More

പന്ത്രണ്ടാം കേരള നിയമസഭ ബില്‍ നമ്പര്‍ 137

| | കൃഷി

Read More

കേരളം ജൈവകൃഷിയിലേക്ക്

Read More

കേരള സംസ്ഥാനത്ത് ജനിതകമാറ്റം വരുത്തിയ വിളകള്‍ (ജി എം) അനുവദിയ്ക്കരുത്

Read More

നെല്‍കൃഷി സംസ്‌കാര സംരക്ഷണ വാരത്തിനു തുടക്കം കുറിച്ചു

| | കൃഷി

Read More

നെല്‍കൃഷി സംസ്‌ക്കാരം സംരക്ഷിക്കുക നാടിന്റെ ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പാക്കുക

Read More

കേരളത്തിലെ പരമ്പരാഗത നെല്ലിനങ്ങള്‍

Read More

നെല്‍കൃഷി മേഖലയിലെ പ്രശ്‌നങ്ങളും പരിഹാരമാര്‍ഗ്ഗങ്ങളും

Read More

ആരോഗ്യമുള്ള കൃഷിക്കായി ഒരു ജീവിതം

| | കൃഷി

Read More

വയനാട്ടിലെ നെല്‍കൃഷി: ഭൂതവും വര്‍ത്തമാനവും

Read More

പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ നെല്‍കൃഷിയില്‍ വന്നിട്ടുള്ള പരിവര്‍ത്തനം ഒരു സാമ്പത്തിക വിശകലനം

Read More

ആ കതിര്‍ കാലങ്ങളുടെ നിറവും മണവും

Read More
Page 5 of 8 1 2 3 4 5 6 7 8