വര്‍ഗീസ് മറവിയും ഓര്‍മ്മയും

വര്‍ഗ്ഗീസിന്റെ സൈദ്ധാന്തിക നിലപാടുകളെ വിമര്‍ശനാത്മകമായി വിലയിരുത്തിക്കൊണ്ട് ആദര്‍ശത്തിന് വേണ്ടി ജീവത്യാഗം ചെയ്ത ആ മഹദ് വ്യക്തിത്വത്തെ സ്വാംശീകരിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നു.

Read More

ജനകീയാസൂത്രണത്തിന്റെ നാനാര്‍ത്ഥങ്ങള്‍

ജനകീയാസൂത്രണം സര്‍വ്വതല സ്പര്‍ശിയാകണം. ഘടനാപരവും സാങ്കേതികവുമായ ഒരു പ്രശ്‌നമല്ല ഇത്. അധികാരത്തിന്റെയും ഉപഭോഗത്തിന്റെയും ജീവിതശൈലിയുടെയും തലങ്ങള്‍ ഇതിനുണ്ട്.

Read More

മണ്ണെണ്ണ പെര്‍മിറ്റും കള്ളക്കളികളും

പെര്‍മിറ്റ് മണ്ണെണ്ണ ആവശ്യമുള്ള ലക്ഷണക്കിന് ആളുകളില്‍ ഒരു ലക്ഷം പേര്‍ക്ക് മാത്രമെ പെര്‍മിറ്റ് അനുവദിക്കാന്‍ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്നും കൂടുതല്‍ വരുന്ന അപേക്ഷകളില്‍ നറുക്കെടുപ്പിലൂടെ തീരുമാനമുണ്ടാക്കുമെന്നും പറയുന്ന സര്‍ക്കാര്‍ ഭാഷ്യത്തിന്റെ ചതി.

Read More
Page 28 of 28 1 25 26 27 28